IČO: 49435892
DIČ: CZ49435892Mapka na www.atlas.cz
Najděte nás na mapě


TOCOEN, s.r.o.

Nabízí služby v oblasti životního prostředí:

  • komplexní hodnocení vlivu staveb, činností nebo technologií na životní prostředí ve smyslu zákona č. 244/92 Sb.
  • zjišťování a vyhodnocování závazků podniků z hlediska ochrany životního prostředí - ekologické audity podle zákona č. 92/92 Sb.
  • místní šetření a analytické rozbory potřebné ke komplexnímu posouzení stavu zátěže prostředí a potravních řetězců a jejich vlivů na zdravotní stav obyvatelstva
  • profesionální analýzy biologických, chemických, lékařských a sociologických dat, včetně zpracování do podoby závěrečné zprávy nebo jako podkladů pro publikace
  • organizace konferencí, kurzů a seminářů v oblasti životního prostředí

Našimi přednostmi jsou zejména:

  • komplexnost pohledu
  • rychlost a spolehlivost řešení
  • vysoká kvalita získaných laboratorních dat a jejich následných vyhodnocení
  • profesionalita a serioznost přístupu k řešení problému
  • využití nejnovějších zahraničních zkušeností a informací obsažených v archivu Projektu TOCOEN (Toxic Organic COmpounds in the ENvironment)

Sdružujeme přední české a zahraniční odborníky v oblasti chemie a analýzy životního prostředí, toxikologie, ekotoxikologie, analýzy rizik a hodnocení vlivu antropogenní činnosti na životní prostředí. Součástí širokého týmu pracovníků a spolupracovníků naší firmy jsou chemici, biologové, mikrobiologové, genetici, pedologové a další vysoce specializovaní odborníci.


Vytvořilo CBA, webdesign&webmastering: Poslední aktualizace: