IČO: 49435892
DIČ: CZ49435892Mapka na www.atlas.cz
Najděte nás na mapě


Konference a kurzy

Naše firma je pořadatelem či spolupořadatelem širokého spektra konferencí, kurzů a seminářů v oblasti životního prostředí. Podrobné informace o pravidelně pořádaných akcích získáte na stránkách serveru Výzkumného centra RECETOX.

Prostřednictvím svých vazeb na přední odborníky v příslušných oblastech nabízíme zajištění široké palety kurzů zaměřených na problematiku znečišťování životního prostředí a organizaci seminářů, vědeckých konferencí a workshopů.

Základní nabídka zahrnuje kurzy a školení zaměřené na:

  • Hodnocení vlivu chemického znečištění prostředí.
  • Hodnocení rizik (Risk Assessment - Risk Management).
  • Vzorkovací a analytické metody pro stanovení různých škodlivin ve všech složkách prostředí.
  • Správnou laboratorní praxi v chemických a toxikologických laboratořích a systém zajištění a kontroly kvality získaných dat.
  • Pokroky v toxikologii a ekotoxikologii.
  • Pokroky v analytice životního prostředí.
  • Validace dat o životním prostředí a laboratorní informační systémy.

Vytvořilo CBA, webdesign&webmastering: Poslední aktualizace: