IČO: 49435892
DIČ: CZ49435892Mapka na www.atlas.cz
Najděte nás na mapě


Závěrečné zprávy


 1. I. Holoubek, I. Holoubková, L. Houšková, Z. Šeda: Projekt TOCOEN. Vstupní studie a metodika. TOCOEN REPORT No. 01. UJEP Brno, 35 s., 1988.
 2. I. Holoubek, Z. Šeda, P. Trnka, I. Holoubková: Studie zatížení prostředí vlivem dostavby závodu Fotorezisty Lachema Blansko. UJEP Brno, 47 s., 1989.
 3. I. Holoubek, L. Houšková, I. Holoubková, P. Kořínek, A. Kočan, J. Petrik: Projekt TOCOEN - Úvodní měření přízemních koncentrací vybraných organických polutantů v okolí Spalovny Brno. TOCOEN REPORT No. 03. UJEP Brno, 24 s.
 4. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, I. Holoubková, P. Kořínek, J. Čáslavský, Z. Boháček, C. Mikeš, M. Horák, V. Doležalová, J. Nechvátal: Projekt TOCOEN - Studie zatížení okolí s.p. Lachema Brno vybranými organickými polutanty. TOCOEN REPORT No. 04. UJEP Brno, 49 s., 1989.
 5. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, I. Holoubková, F. Kott, P. Kořínek, J. Čáslavský, Z. Boháček, C. Mikeš: Projekt TOCOEN - Studie zatížení stanice GEMS v Košeticích vybranými organickými polutanty. TOCOEN REPORT No. 05. UJEP Brno, 62 s., 1989.
 6. I. Holoubek, I. Holoubková, A. Kočan, J. Petrik, P. Kořínek: Projekt TOCOEN - Úvodní měření přízemních koncentrací vybraných organických polutantů (PCB, PCDD, PCDF) v okolí Technoplastu Chropyně. TOCOEN REPORT No. 06. UJEP Brno, 20., 1989.
 7. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, Z. Štroufová, R. Vančura, I. Holoubková, P. Kořínek, Z. Boháček, J. Čáslavský, M. Bezačinský: Projekt TOCOEN - Studie zatížení okolí Urxových chemických závodů polycyklickými aromatickými uhlovodíky 1988. TOCOEN REPORT No. 08, MU Brno, 1990, 45 s.
 8. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, J. Kaláček, Z. Štroufová, R. Vančura, I. Holoubková, P. Kořínek, J. Čáslavský, Z. Boháček, M. Horák, V. Doležalová, J. Nechvátal: Projekt TOCOEN - Studie zatížení okolí s.p. Lachema Brno vybranými organickými polutanty - 1989. TOCOEN REPORT No. 09, MU Brno, 1990, 15 s.
 9. I. Holoubek, J. Kaláček, P. Kořínek: Studie obsahu PCBs v tranzitním plynu a ovzduší přečerpávacích stanic s.p. Tranzitní plynovod. TOCOEN REPORT No. 10, MU Brno 1990, 9 s.
 10. I. Holoubek, J. Kaláček, A. Kočan, J. Petrik, I. Holoubková: Projekt TOCOEN - Studie zatížení ovzduší v okolí OSTRAMO Ostrava polychlorovanými bifenyly, dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. TOCOEN REPORT No.11, MU Brno, 1990, 21 s.
 11. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, J. Kaláček, Z. Štroufová, R. Vančura, I. Holoubková, F. Kott, A. Pacl, J. Pekárek, P. Kořínek, J. Čáslavský, Z. Boháček, A. Kočan, J. Petrik: Projekt TOCOEN - Studie zatížení okolí regionální stanice GEMS Košetice organickými polutanty 1989. TOCOEN REPORT No. 12, MU Brno, 1990, 54s.
 12. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, J. Kaláček, A. Kočan, J. Petrik, I. Holoubková, M. Bezačinský: Projekt TOCOEN - Studie zatížení okolí s. p. LIAZ Jablonec, závod Mnichovo Hradiště polychlorovanými bifenyly, dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. TOCOEN REPORT No. 13, MU Brno, 1990, 47 s.
 13. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, J. Kaláček, Z. Štroufová, R. Vančura, I. Holoubková, P. Kořínek, J. Čáslavský, Z. Boháček: Projekt TOCOEN - Studie zatížení okolí novomlýnských nádrží vybranými organickými polutanty - 1988, 1989. TOCOEN REPORT No. 14, MU Brno 1990, 11 s.
 14. I. Holoubek, J. Kaláček, L. Houšková, I. Holoubková, J. Čáslavský, Z. Boháček: Stanovení obsahu benzínu v exhalacích z provozů s.p. Slovakofarma Hlohovec. MU Brno. Závěrečná zpráva 1990, 15 s.
 15. I. Holoubek, J. Čáslavský, Z. Boháček, J. Benedík, Z. Elfenbein, Z. Kupčík: Studie vlivu dopravy na znečištění ovzduší v městě Brně. TOCOEN REPORT No. 16, MU Brno, 1991, 46 s.
 16. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, R. Vančura, I. Holoubková, F. Kott, A. Pacl, J. Pekárek, P. Kořínek, J. Čáslavský, Z. Boháček: Studie znečištění okolí regionální stanice GEMS Košetice organickými polutanty - 1990, TOCOEN REPORT No. 17, MU Brno, 1991, 17 s.
 17. I. Holoubek, Z. Šeda, L. Houšková, J. Helešic, R. Vančura, J. Kaláček, I. Holoubková, P. Kořínek, J. Čáslavský, Z. Boháček, P. Dostál: Studie zatížení okolí DEZA Valašské Meziříčí PAHs, TOCOEN REPORT No. 18, 1991, 30 s.
 18. I. Holoubek, A. Kočan, J. Petrik, J. Chovancová, K. Bíliková: Metodika stanovení PCDDs/Fs ve volném ovzduší - I. Odběr a zpracování vzorků. TOCOEN REPORT No. MU Brno,1991, 20 s.
 19. I. Holoubek, A. Kočan, J. Petrik, M. Bezačinský: Studie zatížení okolí nové spalovny TKO Praha - Malešice PCB, PCDDs/Fs. I. Pozadí 1990, TOCOEN REPORT No. 21, MU Brno, 1991, 17 s.
 20. I. Holoubek, P. Dostál, P. Kořínek, B. Pokorný: Stanovení obsahu toxických látek ve vzorcích půd z bývalého vojenského chemického cvičiště v prostoru záplavy budoucí vodní nádrže Velká Haná, 1991, 7 s.
 21. I. Holoubek, J. Benedík, J. Relichová, M. Kummerová, M. Brandejsová, P. Dostál, P. Kořínek, A. Veijanen: Studie vlivu Lachemy Brno na okolí - zhodnocení pachů v ovzduší a vlivů Lachemy na kvalitu půdy a vegetace. TOCOEN REPORT No. 23, 1991, 21 s.
 22. A. Kočan, I. Chovancová, J. Petrik, K. Bíliková, I. Holoubek: Metodika stanovení PCDDs/Fs ve volném ovzduší. II. Analýza PCDDs/Fs. TOCOEN REPORT No. 24, MU Brno, 1991, 20 s.
 23. I. Holoubek, Z. Šeda, J. Čáslavský, L. Houšková, R. Vančura, R. Rosická, Z. Boháček, P. Kořínek, A. Veijanen: Studie zatížení okolí palivového kombinátu Vřesová PAH a stanovení pachových látek v areálu kombinátu. TOCOEN REPORT No. 25, MU Brno, 1991, 46 s.
 24. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Benedík, K. Chroust, I. Holoubková, L. Houšková, M. Tichý, A. Kočan: Ekotoxikologický datasystém TOCOEN. TOCOEN REPORT No. 26, MU Brno, 1991, 39 s.
 25. Kolektiv: Návrh systému sledování a monitoringu organických sloučenin v prostředí SYMOS (SYstém Monitoringu Organických Sloučenin). Pilot Study (I. Holoubek ed.) TOCOEN REPORT No. 27, MU Brno, 1991, 36 s (grant Programu péče o životní prostředí FV ŽP ČSFR + přílohy - položky 37 - 39).
 26. I. Holoubek: Návrh metodiky stanovení organických polutantů ve volném prostředí. Pilot Study. TOCOEN REPORT No. 29, MU Brno, 1991, 26 s.
 27. I. Holoubek: Zhodnocení metod odběru vzorků atmosferické depozice pro stanovení organických látek. TOCOEN REPORT No. 30, MU Brno, 1991, 27 s.
 28. I. Holoubek, J. Čáslavský, A. Kočan, J. Petrik, J. Chovancová, K. Bíliková, P. Dostál: Zhodnocení zatížení okolí brněnské spalovny TKO persistentními organickými polutanty. Pilot Study. TOCOEN REPORT No. 43, MU Brno,1991, 13 s.
 29. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Helešic, R. Vančura, Z. Šeda, J. Kolejka, P. Dostál, A. Kočan, J. Petrik, J. Chovancová, K. Bíliková, Z. Boháček, I. Borkovcová: Obsah PAHs, PCBs, PCDDs/Fs ve vzorcích sedimentů a půd z povodí Dunaje. Pilot Study - Projekt TOCOEN - Dunaj - Chemical Time Bombs. TOCOEN REPORT No. 45, MU Brno, 1991, 24 s.
 30. I. Holoubek, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik, K. Bíliková: Metodika stanovení PCDDs/Fs ve volném ovzduší. III. Návrh metodiky. TOCOEN REPORT No. 47, MU Brno 1991, 6 s.
 31. I. Holoubek: Chlorfenoly v prostředí jako potenciální zdroj kontaminace potravních řetězců. TOCOEN REPORT No. 50, MU Brno, 1991, 54 s.
 32. P. Dostál, I. Holoubek: Strategie, taktika a koncepce hodnocení současného stavu kontaminace systému půda - vegetace v podmínkách okresu Brno-město. TOCOEN REPORT No. 51 , MU Brno, 1991, 46 s.
 33. P. Dostál, I. Holoubek, J. Rouchovanská, V. Adamec: Vyhledávací studie úložiště konečného produktu spalovny TKO Brno-Líšeň. TOCOEN REPORT No. 54, MU Brno, 1991, 33 s.
 34. P. Dostál, I. Holoubek: Vyhledávací studie pro výstavbu úložišť průmyslových odpadů. 7. část: Klasifikace odolnosti půdy k cizorodým látkám (některým těžkým kovům), TOCOEN REPORT No.55, MU Brno, 1991, 37 s.
 35. P. Dostál, I. Holoubek, M. Sáňka: Osud těžkých kovů v půdách (numerická taxonomie) (okres Znojmo), TOCOEN REPORT No. 56, MU Brno 1991, 42 s.
 36. I. Holoubek, J. Komárek, A. Kočan, J. Petrik, J. Chovancová, K. Bíliková, Z. Kupčík: Stanovení PCBs, PCDDs/Fs a těžkých kovů ve vzorcích ovzduší a dalších složkách prostředí v okolí Cementárny Ostrava. TOCOEN REPORT No. 58, MU Brno, 1991, 11 s.
 37. I. Holoubek, J. Čáslavský, R. Vančura, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik: Stanovení obsahu PCBs, PCDDs/Fs ve vzorcích ovzduší z okolí Cementárny Ostrava. TOCOEN REPORT No. 59, MU Brno 1992.
 38. I. Holoubek, J. Čáslavský, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik, Z. Elfenbein: Stanovení obsahu PCBs, PCDDs/Fs ve vzorcích ovzduší ve městě Břeclavi. TOCOEN REPORT No. 60, MU Brno 1992.
 39. I. Holoubek, J. Čáslavský, Z. Šeda, R. Vančura, L. Houšková, R. Rosická, J. Helešic, J. Benedík, K. Chroust, J. Relichová, M. Kummerová, R. Brandejsová, Z. Boháček, I. Borkovcová, P. Dostál, K. Cejpek, A. Kočan, J. Petrik, J. Chovancová, J. Gavora: Studie zatížení okolí DEZY Valašské Meziříčí PAHs - 1991. TOCOEN REPORT No. 61, MU Brno, 1992., 101 s.
 40. I. Holoubek, J. Čáslavský, Z. Šeda, R. Vančura, J. Kohoutek, R. Rosická, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik, P. Dostál: Stanovení obsahu PAHs, PCBs, PCDDs/Fs ve vzorcích ovzduší, půd a vybraných druzích bioty z lokality Oslavany a okolí. TOCOEN REPORT No. 62, MU Brno 1992, 58 s.
 41. I. Holoubek: Task Force on Persistent Organic Pollutants. PCDDs/Fs - vstupy do prostředí, výskyt v prostředí, možnosti snížení vstupů. TOCOEN REPORT No. 63, MU Brno 1992, 43 s.
 42. I. Holoubek, J. Čáslavský, R. Vančura, L. Dušek, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik, P. Dostál: Stanovení obsahu PCBs, PCDDs/Fs ve vzorcích ovzduší, půd a sedimentů z okolí Cementárny Mokrá. TOCOEN REPORT No. 64. MU Brno 1992, 83 s.
 43. I. Holoubek, J. Čáslavský, Z. Šeda, J. Helešic, R. Vančura, J. Kohoutek, L. Houšková, Z. Boháček, I. Borkovcová, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik: Studie zatížení okolí palivového kombinátu Vřesová PAHs - 1992. TOCOEN REPORT No. 67, MU Brno 1992, 46 s.
 44. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Helešic, L. Houšková, J. Kohoutek, A. Kočan, J. Vrubel, M. Matoušek, B. Pokorný, J. Leníček, J. Hajšlová, K. Cejpek: Task Force on Persistent Organic Pollutants (TF POPs). Persistentní organické polutanty - situace v ČSFR - zdroje, dostupnost dat, validita dat. TOCOEN REPORT No. 70, MU Brno, 1992, 120s.
 45. I. Holoubek, A. Kočan, J. Hajšlová, K. Cejpek: TF POPs - zdroje POPs. TOCOEN REPORT No. 71, MU Brno 1992, 10s.
 46. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Kohoutek, A. Kočan, J. Pech: TF POPs - POPs - emisní faktory - literární zhodnocení. TOCOEN REPORT No. 72, MU Brno 1992, 46s.
 47. I. Holoubek, A. Kočan, B. Pokorný: TF POPs - možnosti snižování vstupu POPs do prostředí. TOCOEN REPORT No. 73, MU Brno 1992, 9s.
 48. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Helešic, A. Kočan, J. Leníček: TF POPs - POPs v ovzduší monitoring - využití projektu SYMOS. TOCOEN REPORT No.74, MU Brno, 1992, 109s.
 49. I. Holoubek: TF POPs - atmosferický transport POPs vznikajících ze spalovacích procesů. TOCOEN REPORT No. 75, MU Brno 1992, 15s.
 50. I. Holoubek, K. Cejpek, J. Hajšlová: TF POPs - PAHs zdroje, vstupy do prostředí, osud. TOCOEN REPORT No. 76, MU Brno 1992, 35s.
 51. I. Holoubek, M.Matoušek: TF POPs - Pesticidy - osud v atmosféře. TOCOEN REPORT No. 78, MU Brno 1992, 8s.
 52. I. Holoubek: TF POPs - PCDDs/Fs - osud v atmosféře. TOCOEN REPORT No. 79, MU Brno 1992, 7s.
 53. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Helešic, J. Kohoutek, R. Vančura, A. Kočan, J. Leníček, B. Pokorný, J. Hajšlová, K. Cejpek, V. Kocourek, V. Mejstřík, J. Vrúbel: TF POPs - Pilot study. Podklady pro československou účast. TOCOEN REPORT No. 80, MU Brno 1992, 424s.
 54. I. Holoubek, L. Kaláčková: Osud toxických PCDDs/Fs v prvotních složkách ŽP z hlediska omezení jejich vstupu do potravinového řetězce. TOCOEN REPORT No. 81, MU Brno 1992, 90s.
 55. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Kohoutek, M. Rosendorfová, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik, Z. Elfenbein: Studie obsahu persistentních organických polutantů (PAHs, PCBs, PCDDs/ Fs) ve volném ovzduší města Brna. Pilot study. TOCOEN REPORT No. 84, MU Brno 1992, 37 s.
 56. I. Holoubek, P. Kořínek: Persistentní organické polutanty ve volném ovzduší na lokalitě skládky pneumatik Bratčice. TOCOEN REPORT No. 85, MU Brno 1992, 11 s.
 57. I. Holoubek, J. Čáslavský, A. Kočan, J. Petrik, J. Chovancová, B. Drobná, Z. Elfenbein: Persistentní organické polutanty ve volném ovzduší ve městě Hodoníně. TOCOEN REPORT No. 86, MU Brno, 1993, 20 s.
 58. I. Holoubek, J. Čáslavský, L. Dušek, B. Pokorný, J. Leníček, A. Kočan, M. Oehme, J. Hajšlová, V. Kocourek: SYstem Monitoringu Organických Sloučenin SYMOS. Návrh systému monitoringu, kontroly a hodnocení imisí persistentních organických polutantů. TOCOEN REPORT No. 87, MU Brno 1993. 64 s.
 59. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Kohoutek, E. Skládalová, K. Štaffová, L. Nondek, A. Kočan, B. Pokorný, J. Leníček, J. Hajšlová, V. Kocourek, J. Pech: Metodika emisní inventury persistentních organických polutantů. TOCOEN REPORT No. 88. MU Brno 1993, 175 s.
 60. I. Holoubek, J. Čáslavský, A. Kočan, M. Oehme, B. Pokorný, J. Leníček, L. Píša, M. Sebránek, J. Jína, J. Rott: Standardizace analytických metod pro stanovení vybraných semivolatilních persistentních organických polutantů v emisích z modelových zdrojů a ve volném ovzduší. TOCOEN REPORT No. 89. MU Brno 1993, 189 s.
 61. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Helešic, K. Štaffová, B. Kopřivová, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik, B. Drobná, E. Kočková, Z. Boháček: Studie kontaminace sedimentů novomlýnských nádrží (PAHs, PCBs, PCDDs/Fs). TOCOEN REPORT No. 90, MU Brno 1993, 37 s.
 62. I. Holoubek, L. Dušek: Studie kontaminace potravních řetězců PCDDs/Fs a rizika s tím spojená. TOCOEN REPORT No. 91, MU Brno 1993, 102 s.
 63. I. Holoubek, J. Čáslavský, J. Helešic, Z. Šeda, R. Vančura, J. Kohoutek: Studie zatížení okolí palivového kombinátu Vřesová PAHs. Tříletá studie 1991-1993. TOCOEN REPORT No. 92, MU Brno 1993, 67 s.
 64. I. Holoubek, J. Čáslavský, Z. Kupčík, J. Kohoutek, A. Kočan, J. Chovancová, J. Petrik, B. Drobná, Z. Elfenbein: Studie zatížení ovzduší na vybraných křižovatkách města Brna. TOCOEN REPORT No. 93, MU Brno 1993, 27 s.
 65. I. Holoubek, J. Helešic, J. Čáslavský, J. Hajšlová, Z. Jehličková, V. Kocourek, L. Dušek, J. Benedík, H. Čulíková, K. Velek, K. Bláha: TOCOEN EDUCATION - postgraduální studium v oboru environmentální chemie a ekotoxikologie. TOCOEN REPORT No. 94. MU Brno, 1993, 34 s.
 66. I. Holoubek, J. Čáslavský, Z. Elfenbein, B. Pokorný, Z. Kupčík, J. Kohoutek, I. Kolb, M. Sebránek, J. Jína: Studie zatížení volného ovzduší zlínské aglomerace vybranými skupinami polutantů. TOCOEN REPORT No. 95. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno + MU Brno 1993, 215 s.
 67. L. Slovák, M. Kummerová, I. Holoubek: Osud PAHs v prostředí a jejich vliv na vegetaci. TOCOEN Report No. 96, MU Brno, 1993. 38 s.
 68. I. Holoubek, J. Čáslavský, B. Pokorný, J. Jína, M. Sebránek, D. Patterson: Hodnocení zátěže potravních řetězců a člověka cizorodými látkami. Studie kontaminace PCDDs/Fs. Srovnání použitelnosti analytických metod. TOCOEN REPORT No. 97, MU Brno, březen 1994, 94 s.
 69. I. Holoubek, P. Kořínek, J. Jína, M. Sebránek, P. Dostál, J. Čáslavský, J. Kohoutek, Z. Elfenbein: Studie zatížení zlínské aglomerace vybranými polutanty včetně persistentních organických polutantů Část II - půdy. TOCOEN REPORT No. 98. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, listopad 1994, 69 s.
 70. L. Dušek: Vztah mezi půdními parametry a kontaminací travních porostů těžkými kovy. Matematická analýza dat pro projekt č. 783-01 Ministerstva zemědělství ČR: "Minimalizace obsahu škodlivých sloučenin v systému půda - voda - rostlina - produkt.", Katedra CHŽPE, MU, Brno. 1994, 60 s.
 71. I. Holoubek, P. Kořínek, J. Čáslavský, J. Helešic, Z. Šeda, I. Holoubková, R. Vančura, L. Kaláčková, J. Kohoutek, A. Kočan, J. Petrik, J. Chovancová, A. Pacl, J. Pekárek: Projekt TOCOEN - GEMS Košetice, POPs ve vzorcích prostředí z areálu observatoře GEMS Košetice. 1988-1994. TOCOEN REPORT No. 99. MU Brno, listopad 1994, 117 s.
 72. I. Holoubek: Polycyklické aromatické uhlovodíky v prostředí - výskyt, osud, význam a analytické stanovení. TOCOEN REPORT No. 100, RECETOX MU Brno, leden 1995, 123 s.
 73. I. Holoubek, P. Kořínek, Z. Elfenbein, J. Jína, M. Sebránek, J. Čáslavský, J. Kohoutek: Studie zatížení zlínské aglomerace vybranými polutanty včetně persistentních organických polutantů Část III - ovzduší 1994/5 TOCOEN REPORT No. 101, TOCOEN s.r.o. Centrum Environmen-tálních Studií Brno, březen 1995, 89 s.
 74. I. Holoubek: Kritická studie porovnání cílů a metodik stávajících aktivit monitoringu ovzduší s monitoringem potravních řetězců. TOCOEN REPORT No. 102, TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, prosinec 1994, 47 s.
 75. I. Holoubek, Z. Elfenbein: Návrh monitorovacího plánu pro oblast okolí CEMO Mokrá a.s., TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, březen 1994, 36 s.
 76. I. Holoubek, B. Pokorný, Z. Elfenbein: Návrh monitorovacího plánu pro oblast okolí střediska likvidace odpadu Oslavany a.s. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, květen 1994, 25 s.
 77. I. Holoubek, Z. Elfenbein: Koncepce provázanosti monitoringu ovzduší na monitoring potravních řetězců a navazující mezinárodní programy. TOCOEN REPORT No. 103. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, leden 1995, 37 s.
 78. L. Dušek, L. Čížková, V. Čížek: Statistické hodnocení kinetiky růstu stromů na šesti experimentálních plochách v České republice. 100 s. Projekt 9003 Ministerstva zemědělství ČR. VÚLHM, Uherské Hradiště. 1995, 132 s.
 79. I. Holoubek, A. Hrdlička, Z. Elfenbein: Stanovení cizorodých organických sloučenin v ovzduší města Liberce. TOCOEN REPORT No. 104. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, únor 1995, 49 s.
 80. I. Holoubek (ed.): The Comparative Study of the State of the Environmental Contamination in Czech Republic and Bavaria by Persistent Organic Pollutants (POPs). TOCOEN REPORT No. 105, TOCOEN s.r.o., Brno / GSF Oberschleissheim, FRG, leden 1995, 378 s.
 81. I. Holoubek, P. Kořínek, A. Hrdlička, J. Čáslavský, A. Ansorgová, L. Dušek, J. Leníček, B. Pokorný, J. Hajšlová, L. Píša, A. Kočan, A. Kettrup, C.-W. Schramm, J. M. Pacyna: SYMOS - SYstém Monitoringu Organických sloučenin ve volném ovzduší. Pilotní studie pro rok 1994. TOCOEN REPORT No. 106. MU Brno, leden 1995, 247 s.
 82. P. Kořínek, B. Pokorný, Z. Fejglová, I. Holoubek: Stanovení PAHs ve standardně odebíraných vzorcích půd monitoringu potravních řetězců. TOCOEN REPORT No. 107, TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, leden 1995, 89 s.
 83. I. Holoubek, L. Zábrš, Z. Elfenbein: Zhodnocení rozptylu polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů a dibenzofuranů ze spalovny komunálního odpadu Brno. TOCOEN REPORT No. 108, TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií, Brno, červen 1995, 78 s.
 84. I. Holoubek, Z. Elfenbein, J. Kohoutek: Zhodnocení výsledků realizace pilotní studie monitoringu okolí Sokolovské uhelné a.s. Vřesová. TOCOEN REPORT No. 109. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, červen 1995, 46 s.
 85. I. Holoubek, L. Dušek, P. Čupr, J. Helešic, J. Benedík, R. Vančura, J. Damborský, M. Machala, M. Škoda, E. Skládalová, B. Maršálek, R. Rojíčková, M. Kummerová, K. Chroust: Ekologická rizika. I. Hodnocení environmentálních rizik (Environmental Risk Assessment). Závěrečná zpráva projektu Programu péče o životní prostředí VZ/5200/ 1995. Pro MŽP ČR TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, TOCOEN REPORT No. 110, Brno, listopad 1995, 787 s.
 86. I. Holoubek, P. Kořínek, E. Skládalová, K. Štaffová. A. Pacl, J. Smítka: Koncepce ochrany ovzduší a zajištění mezinárodních závazků, část Persistentní organické polutanty. Závěrečná zpráva dílčího projektu Programu péče o životní prostředí, číslo projektu 49/6.2/ 1/95. TOCOEN REPORT No. 111. RECETOX MU Brno, listopad 1995, 146 s.
 87. I. Holoubek, K. Štaffová, E. Skládalová, A. Ansorgová, J. Novák, J. Šantroch, J. Fiala, Z. Elfenbein: Zhodnocení vztahů monitoringu ovzduší a monitoringu prostředí. Závěrečná zpráva dílčího projektu MŽP ČR Monitoring potravních řetězců. TOCOEN REPORT No. 112. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, listopad 1995, 165 s.
 88. I. Holoubek, P. Čupr, Z. Elfenbein: Rozptylová studie pro okres Sokolov - Vliv znečištění ovzduší na zdraví obyvatel okresu Sokolov, analýza rizik spojených s přítomností znečišťujících látek v ovzduší Sokolovska, návrh sítě měřících míst pro sledování znečištění ovzduší v okrese Sokolov. TOCOEN REPORT No. 113. TOCOEN s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií Brno, listopad 1995, 45 s.
 89. I. Holoubek, A. Ansorgová, J. Čáslavský, J. Tříska, P. Cudlín: Nové typy polutantů. Závěrečná zpráva grantu FRVŠ MŠMT. TOCOEN REPORT No. 114, MU Brno, prosinec 1995, 12 s.
 90. I. Holoubek, L. Čadová: Metabolismus a analytické stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků a jejich nitroderivátů. TOCOEN REPORT No. 115. RECETOX MU Brno, prosinec 1995, 12 s.
 91. K. Velek, I. Holoubek, I. Kučerová, O. Velek, J. Holovacký, J. Kohoutek, J. Petrik: Koncepce nakládání s odpady a zařízeními obsahujícími polychlorované bifenyly (PCBs), pro MŽP ČR, listopad 1995, 251 s.
 92. J. Kohoutek, I. Holoubek: Vývoj složení emisí z automobilové dopravy v závislosti na technickém pokroku v konstrukci vozidel. TOCOEN REPORT No. 116, TOCOEN s.r.o. Brno, červenec 1996, 21 s.
 93. I. Holoubek, E. Schneiderová, Z. Elfenbein: Zhodnocení výsledků realizace pilotní studie monitoringu okolí Sokolovské uhelné a.s. Sokolov. TOCOEN REPORT No. 117, TOCOEN, s.r.o., Brno, září 1996, 250 s.
 94. I. Holoubek, I. Holoubková: Dálkový transport polycyklických aromatických uhlovodíků atmosférou a jejich záchyt pro analytické stanovení. TOCOEN REPORT No. 118, RECETOX MU Brno, listopad 1996, 43 s.
 95. I. Holoubek, L. Dušek, P. Čupr, J. Helešic, J. Damborský, K. Chroust, M. Gelnar, R. Vančura, M. Machala, A. Kozubík, J. Hofmanová, J. Vondráček, B. Maršálek, R. Rojíčková, P. Cudlín, J. Tříska, B. Moldán, J. Popelář, P. Piskač, I. Holoubková, M. Škoda, K. Štaffová: Identifikace rizik pro životní prostředí I. Závěrečná zpráva projektu Programu vědy a výzkumu VaV 340/1/96. Pro MŽP ČR TOCOEN, s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií, Brno. TOCOEN REPORT No. 119. TOCOEN, s.r.o. Brno, prosinec 1996, 195 s. + 17 příloh.
 96. L. Dušek, Z. Svobodová: Migrace těžkých kovů v ekosystémech povrchových vod. (GA ČR 203/93/ 2387; MZe ČR odbor 320, 6/95-M). Kontaminace sedimentů, vody a rybích populací rtutí - statistické vyhodnocení dat ze studie Orlík-Kamýk, 1994. 70 s. VÚRH JU, Vodňany. (1996).
 97. L. Dušek, Z. Svobodová, B. Vykusová: Migrace rtuti v ekosystémech povrchových vod. Statistické hodnocení dat ze studie Labe 1991 - 1993. Projekt Labe 1991 - 1993, KOP 4 VÚV Praha; NAZV MZe Čr, č. 4016; MZe ČR Odb. 320, č. 6/95 - M., 89 s., VÚRH JU, Vodňany. (1996).
 98. L. Dušek, Z. Svobodová, B. Vykusová, J. Křížek: Bioindikace v ekosystémech povrchových vod (MZe ČR - odb. 320, č. 6/95-M; NA ZV MZe ČR, č. 4016). Kontaminace rybích tkání rtutí ve vodních nádržích. Studie Želivka v období 1974 - 1995: modelové vyhodnocení. 120 s. VÚRH JU, Vodňany. (1996).
 99. L. Dušek, M. Škoda, L. Čížková, V. Čížek: Sezónní dynamika mikrobiálních aktivit v lesních ekosystémech s přirozeně zmlazenou třešní ptačí (Cerasus avium). Část I. Pedologické a mikrobiologické charakteristiky. 47 s. MZe ČR, projekt č. 9010, VÚLHM - Uherské Hradiště. (1996).
 100. L. Dušek, L. Čížková, V. Čížek: Vybrané biometrické aspekty hodnocení experimentů v lesnictví. 91 s. MZe ČR, projekt č. 9010, VÚLHM - Uherské Hradiště. (1996).
 101. I. Holoubek, L. Dušek, P. Čupr, J. Helešic, J. Damborský, K. Chroust, M. Gelnar, R. Vančura, M. Machala, B. Maršálek, R. Rojíčková, I. Holoubková, P. Dostál, M. Kummerová, V. Mejstřík, J. Krejsová, R. Čihák, O. Petira: Metodika hodnocení rizik pro životní prostředí. Pro MŽP ČR TOCOEN, s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií, Brno, TOCOEN REPORT No. 120. TOCOEN s.r.o Brno, únor 1997, 151 s. + 20 příloh.
 102. I. Holoubek, E. Schneiderová, Z. Elfenbein, M. Sedliský: Zhodnocení výsledků realizace pilotní studie monitoringu okolí Sokolovské uhelné a.s. Sokolov - 1997. TOCOEN REPORT No. 121, TOCOEN, s.r.o., Brno, duben 1997, 350 s.
 103. I. Holoubek, I. Holoubková: Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany - vlastnosti, osud v prostředí, zdroje, vznik při spalování komunálních odpadů. TOCOEN REPORT No. 122, TOCOEN, s.r.o., Brno, červen 1997, 130 s
 104. L. Dušek, L. Bláha, Z. Svobodová, B. Vykusová: Migrace rtuti v ekosystémech povrchových vod (NA ZV IE - 094096-4016 MZe ČR; MZe ČR - odb. 320, 6/96-M). Studie Skalice 1988 - 1995: kontaminace ryb, pijavek a vegetace chlorovanými pesticidy a PCBs. 109 s., Př. fakulta MU, Brno. (1997).
 105. L. Dušek, L. Doležal, V. Adamec, M. Škoda, R. Šmíd, L. Čížková: Studie mikrobiologické aktivity lesní půdy ve vztahu k vývoji přirozeného zmlazení dubu zimního (Quercus petraea (Mattuschka (Liehl.) s.l.). 100s. Výzkumný úkol 9010 MZe ČR VÚLHM - Uherské Hradiště. (1997).
 106. I. Holoubek, J. Kohoutek: Mokrá - Vznik PCCDs/Fs v cementárenských provozech. TOCOEN REPORT No. 124, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998, 12 s.
 107. I. Holoubek, L. Dušek, M. Machala, A. Kozubík, J. Hofmanová, J. Vondráček, B. Maršálek, R. Rojíčková, P. Cudlín, J. Tříska, J. Helešic, P. Čupr, M. Gelnar, P. Jurajda, K. Chroust, P. Anděl, J. Gabriel, V. Adamec, B. Moldán, J. Popelář, M. Škoda, K. Štaffová: Identifikace rizik pro životní prostředí II. Závěrečná zpráva projektu Programu vědy a výzkum VaV 340/1/96. Pro MŽP ČR TOCOEN, s.r.o. - Centrum Environmentálních Studií, Brno. TOCOEN REPORT No. 125. TOCOEN, s.r.o. Brno, listopad 1997, 92 s.
 108. I. Holoubek, L. Dušek, V. Adamec, L. Doležal, P. Čupr, M. Škoda, R. Šmíd, J. Hofman: Hodnocení rizik vstupů cizorodých látek do potravních řetězců. TOCOEN REPORT No. 126, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998, 112 s.
 109. L. Bláha, L. Dušek, Z. Svobodová, I. Holoubek: Rtuť a polychlorované bifenyly jako modelové polutanty pro hodnocení kontaminace ekosystémů povrchových vod. TOCOEN REPORT No. 127, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998.
 110. P. Čupr, L. Dušek, Z. Svobodová: Migrace polutantů v ekosystémech povrchových vod. Souhrnné statistické vyhodnocení kontaminace ryb řeky Labe těžkými kovy z let 1991 - 1993, 1996. TOCOEN REPORT No. 128, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998.
 111. L. Dušek, J. Hofman, Z. Svobodová: Sumární statistika a korelace obsahu různých těžkých kovů v tkáních ryb z údolních nádrží Orlík a Kamýk (1995 - 1996) - podklady pro vědecké publikace. TOCOEN REPORT No. 129, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998.
 112. L. Dušek, Z. Svobodová, I. Holoubek, L. Bláha, J. Kolářová: Kontaminace abiotických a biotických komponent ekosystémů povrchových vod. Komentovaný tabulkový přehled významných vědeckých prací. TOCOEN REPORT No. 130, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998.
 113. I. Holoubek, L. Dušek, V. Adamec: Rizika vstupů POPs z aplikace kalů z ČOV pro agroekosystém. TOCOEN REPORT No. 131, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998.
 114. I. Holoubek, J. Kohoutek, P. Machálek, V. Bureš: Podklady pro meziresortní projednávání protokolu o POPs v rámci úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. TOCOEN REPORT No. 132, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, březen 1998, 32 s.
 115. A. Mertl, V. Adamec, I. Holoubek: Posouzení koncepce odpadového hospodářství pro město Zlín. TOCOEN REPORT No. 133, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, červen 1998, 19 s.
 116. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Projekt posouzení zátěže pracovního prostředí provozů divize Tlaková plynárna SU a.s. polycyklickými aromatickými uhlovodíky. TOCOEN REPORT No. 134, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, září 1998, 30 s.
 117. I. Holoubek, J. Vejpustková, J. Kuchyňa: Kontrola jakosti analýz chemické laboratoře ČOV Prostějov. TOCOEN REPORT No. 135, TOCOEN - CES, s.r.o., Brno, září 1998.
 118. I. Holoubek, L. Dušek, V. Adamec, A. Ansorgová, P. Baldrián, P. Cudlín, P. Čupr, L. Doležal, Z. Elfenbein, K. Faitová, J. Gabriel, M. Gelnar, J. Helešic, J. Hofman, J. Hofmanová, A. Hrdlička, K. Chroust, P. Jurajda, A. Kozubík, K. Minksová, M. Machala, B. Maršálek, B. Moldan, Z. Prokop, R. Šmíd, M. Škoda, J. Tříska, J. Vondráček: Identifikace rizik pro životní prostředí. Závěrečná zpráva projektu VaV 340/1/96. Pro MŽP ČR TOCOEN - Centrum Environmentálních Studií, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 136. Brno, listopad 1998, 470 s.
 119. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Zhodnocení monitorigu okolí Sokolovské uhelné a.s. Analýza rizik spojených s inhalací PAHs. TOCOEN - Centrum Environmentálních Studií, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 137a. Brno, prosinec 1998, 300 s.
 120. I. Holoubek, J. Kohoutek, I. Holoubková, V. Adamec: Činnost Meziresortní odborné skupiny pro persistentní organické polutanty v roce 1998 - závěrečná zpráva. TOCOEN - Centrum Environmentálních Studií, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 137. Brno, prosinec 1998, 30 s.
 121. L. Dušek, L. Doležal, B. Maršálek, B. Regner, R. Šmíd, K. Gágyorová, J. Jusko, Č. Ondrušák, J. Vencl: Biodiversita společenstev řas a sinic vodních nádrží ve vztahu k abiotickým parametrům vody. TOCOEN - Centrum Environmentálních Studií, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 138. Brno, listopad 1998.
 122. P. Čupr: Testy toxicity MICROTOX (inhibice biolumuniscence Vibrio fisheri) Praha - Horní Počernice. TOCOEN - Centrum Environmentálních Studií, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 139. Brno, leden 1999, 13 s.
 123. I. Holoubek, M. Škoda, V. Adamec, P. Anděl, A. Ansorgová, P. Čupr, L. Doležal, L. Dušek, J. Hofman, J. Kohoutek, Z. Prokop, R. Šmíd: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. TOCOEN - Centrum Environmentálních Studií, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 140. Brno, únor 1999, 45 s + příloha fotoalbum.
 124. I. Holoubek: Posouzení dokumentace technologie výroby dřevěného uhlí, investor firma VaVa s.r.o. v lokalitě Bořenovice, k. ú. Holešov. TOCOEN - Centrum Environmentálních Studií, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 141. Brno, únor 1998, 5 s.
 125. I. Holoubek, I. Holoubková, A. Kočan, J. Kohoutek, P. Machálek, Z. Kupčík: Postup přípravy Strategie ČR při realizaci závazků Protokolu o persistentních organických polutantech v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Požadavky vyplývající ze základních článků Protokolu, stav v ČR a návrh aktivit pro implementaci Protokolu v ČR - podklad pro jednání Meziresortní odborné skupiny pro persistentní organické polutanty dne 07/04/99. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 142, Brno, březen 1999, 26 s.
 126. L. Dušek, L. Doležal, B. Maršálek, J. Hofman, B. Regner, R. Šmíd, K. Gágyorová, J. Jusko, Č. Ondrušák, J. Vencl: Biodiversita společenstev řas a sinic vodních nádrží ve vztahu k abiotickým parametrům vody. Část II. Modelová studie Kružberk 1993-1998: časová proměnlivost abiotických a biotických parametrů. TOCOEN s.r.o. TOCOEN REPORT No. 143, Brno, březen 1999.
 127. L. Dušek, L. Doležal, B. Maršálek, J. Hofman, B. Regner, R. Šmíd, K. Gágyorová, J. Jusko, Č. Ondrušák, J. Vencl: Biodiversita společenstev řas a sinic vodních nádrží ve vztahu k abiotickým parametrům vody. Část III. Modelová studie Kružberk 1993-1998: metodická aspekty prognózování vývoje parametrů. TOCOEN s.r.o. TOCOEN REPORT No. 144, Brno, duben 1999.
 128. P. Čupr, L. Adamec: Hodnocení testů toxicity MICROTOX (metodika stanovení akutní toxicity vzorků dle ISO 11348 1998). Vzorky cementových kalů a podložních navážek - Brno Štýřice. TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 145, Brno, březen 1999.
 129. P. Čupr, L. Adamec: Screeningové hodnocení toxicity vzorků cementových kalů testem MICROTOX (metodika stanovení akutní toxicity vzorků dle ISO 11348 1998). TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 146, Brno, duben 1999.
 130. I. Holoubek, I. Holoubková, A. Kočan, J. Kohoutek, P. Machálek, V. Pekárek, V. Bureš: Postup přípravy Strategie ČR při realizaci závazků Protokolu o persistentních organických polutantech v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Požadavky vyplývající ze základních článků Protokolu, stav v ČR a návrh aktivit pro implementaci Protokolu v ČR - podklad pro jednání Meziresortní odborné skupiny pro persistentní organické polutanty dne 190/05/99 a pro přípravu závěrečné zprávy MOS POPs. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 147, Brno, květen 1999.
 131. I. Holoubek, V. Adamec: Problematika likvidace elektrochemických článků v ČR. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 148. Brno, červen 1999, 26 s.
 132. I. Holoubek, A. Kočan, I. Holoubková, J. Kohoutek: Persistentní organické polutanty (POPs). TOCOEN, s.r.o., TOCOEN REPORT No. 149. Brno, srpen 1999, 11 s.
 133. I. Holoubek, A. Kočan, I. Holoubková, J. Kohoutek, J. Falandysz, O. Roots: Persistent, Bioaccumulative and Toxic Chemicals in Central and Eastern European Countries - State-of-the-Art Report, TOCOEN REPORT No. 150. TOCOEN s.r.o., Brno, Czech Republic, August 1999, 155 p.
 134. I. Holoubek, I. Holoubková, A. Kočan, J. Kohoutek, P. Machálek, V. Pekárek, V. Bureš: Postup přípravy Strategie ČR při realizaci závazků Protokolu o persistentních organických polutantech v rámci Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států. Požadavky vyplývající ze základních článků Protokolu, stav v ČR a návrh aktivit pro implementaci Protokolu v ČR - závěrečná zpráva z jednání Meziresortní odborné skupiny pro persistentní organické polutanty. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 151, listopad 1999, 35 s. Internet: http://www.recetox.muni.cz/.
 135. R. Šmíd, P. Čupr, J. Hodovský, J. Koptíková, L. Dušek: Monitorovací síť SMS na drobných vodních tocích - digitální mapové podklady. Pro Státní meliorační správu TOCOEN s.r.o. Brno, TOCOEN REPORT No. 152. Brno, listopad 1999.
 136. P. Anděl, J. Hofman, V. Adamec, P. Čupr, I. Holoubek, L. Dušek, A. Hrdlička, A. Ansorgová, J. Cíchová, I. Hromková, A. Svobodník, K. Machálková, L. Doležal: Zhodnocení ekologického rizika provozu dálnice D1 a dálnice D11. Pro Ředitelství silnic a dálnic Evernia s.r.o. Liberec a TOCOEN, s.r.o. Brno, TOCOEN REPORT No. 153. Brno, říjen 1999.
 137. I. Holoubek: Koncepce monitoringu persistentních, bioakumulativních a toxických látek v ČR, prezentace výsledků monitoringu na observatoři ČHMÚ Košetice. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 154, listopad 1999.
 138. I. Holoubek, P. Čupr: Analýza rizik pro vzorkovací schéma pro těžké kovy v komplexním systému jedné lokality. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 155, listopad 1999, 24 s.
 139. I. Holoubek, V. Adamec, J. Hofman, P. Čupr, P. Anděl, A. Ansorgová, A. Buček, L. Dušek, J. Kohoutek, Z. Prokop: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. - 1999. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 156, prosinec 1999, 54 s + přílohy.
 140. I. Holoubek, V. Adamec, P. Čupr, J. Krejčí: Vliv vodorovného dopravního značení pozemních komunikací a dopravních ploch na životní prostředí (I. etapa). TOCOEN, s.r.o. Brno., TOCOEN REPORT No. 157, prosinec 1999, 13 s.
 141. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Projekt posouzení zátěže pracovního prostředí provozů divize tlakové plynárny SU a.s. polycyklickými aromatickými uhlovodíky - Etapa II/1999. TOCOEN REPORT No. 158, TOCOEN, s.r.o., Brno, prosinec 1999.
 142. L. Dušek, J. Hodovský, P. Čupr, L. Doležal, J. Koptíková, P. Pavliš, B. Regner, A. Svobodník, R. Šmíd, V. Zlámalíková: Monitorovací síť SMS na drobných vodních tocích - statistické zpracování databáze výsledků 1993 - 1998. Pro Státní meliorační správu TOCOEN s.r.o., Brno, leden 2000.
  I.    Základní charakteristika profilů a časových řad monitorovaných parametrů. (TOCOEN REPORT No. 159, 142 s.)
  II.   Charakteristika vývoje monitorovaných parametrů na základě frakcionace komponent časových řad. (TOCOEN REPORT No. 160, 163 s.)
  III.  Shrnutí primárních dat - časové charakteristiky (TOCOEN REPORT No. 161, 2 díly, 296 s.)
  IV.  Kvantitativní charakteristika změn u trendových časových řad (TOCOEN REPORT No. 162, 109 s.)
  V.   Grafická prezentace korelační struktury dat (TOCOEN REPORT No. 163, 92 s.)
 143. I. Holoubek, I. Holoubková, J. Kohoutek: Persistentní, bioakumulativní a toxické látky v prostředí. I. Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany, II. Chróm. TOCOEN, s.r.o., Brno, TOCOEN REPORT No. 164, prosinec 1999, 145 s.
 144. L. Dušek, V. Zlámalíková, A. Svobodník, K. Gágyorová, J. Jusko, Č. Ondrušák, J. Vencl, J. Hofman, J. Koptíková: Sumární statistická analýza abiotických parametrů vodních nádrží Baška, Kružberk, Morávka, Olešná, Slezská Harta, Šance, Těrlicko a Žermanice v letech 1995 - 1998. Pro Povodí Odry a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 165. 138 s., Brno, leden 2000.
 145. L. Dušek, V. Zlámalíková, A. Svobodník, K. Gágyorová, J. Jusko, Č. Ondrušák, J. Vencl, J. Hofman, J. Koptíková: Statistická analýza vývoje společenstva fytoplanktonu vodních nádrží Baška, Kružberk, Morávka, Olešná, Slezská Harta, Šance, Těrlicko a Žermanice v letech 1995 - 1998. Pro Povodí Odry a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 166. 196 s., Brno, leden 2000.
 146. L. Dušek, V. Zlámalíková, A. Svobodník, K. Gágyorová, J. Jusko, Č. Ondrušák, J. Vencl, J. Hofman, J. Koptíková, P. Čupr: Vývoj společenstva fytoplanktonu vodních nádrží ve vícerozměrných stochastických modelech. Pro Povodí Odry a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 167. 85 s., Brno, leden 2000.
 147. P. Pavliš, J. Hodovský, R. Šmíd, P. Čupr, L. Doležal, B. Regner, L. Dušek, J. Koptíková: TRITON, verze 1.0 - Interaktivní databáze monitorovaných parametrů říčních profilů. Pro Státní meliorační správu TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 168. Brno, leden 2000.
 148. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Monitoring stavu znečištění životního prostředí v okolí závodu Sokolovská uhelná, a.s. TOCOEN, s.r.o., Brno, TOCOEN REPORT No. 170, březen 2000, CD verze.
 149. I. Holoubek, A. Kočan, I. Holoubková, K. Hilscherová, J. Kohoutek, J. Falandysz, O. Roots: Persistent, Bioaccumulative and Toxic Chemicals in the Central and Eastern European Countries - State-of-the-Art Report. The 2nd version. TOCOEN REPORT No. 150a, květen 2000. RECETOX - TOCOEN & Associates, Brno, Czech Republic. Internet: http://www.recetox.muni.cz/.
 150. I. Holoubek, P. Čupr, V. Adamec, J. Krejčí: Vliv vodorovného dopravního značení pozemních komunikací a dopravních ploch na životní prostředí. TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 171. Brno, březen 2000.
 151. I. Holoubek, P. Čupr: Hodnocení zdravotních rizik. Doplněk k dokumentaci o hodnocení vlivů na ŽP - "Výroba vstřikovacích zařízení Jihlava - Pávov", (kapitola C.III.A. Vlivy na obyvatelstvo). TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 172. Brno, duben 2000.
 152. I. Holoubek: Polychlorinated biphenyls (PCBs) world-wide contaminated sites. TOCOEN, s.r.o., Brno, TOCOEN REPORT No. 173, květen 2000. Internet: http://www.recetox.muni.cz/.
 153. A. Svobodník, L. Dušek, P. Čupr, J. Koptíková, R. Šmíd, V. Zlámalíková, R. Geriš, K. Jáhn: Metodický návrh stratifikace společenstev fytoplanktonu - základní analýza biotických a abiotických dat šesti vodních nádrží za rok 1999. Pro Povodí Moravy a.s. TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 174. Brno, srpen 2000.
 154. L. Bláha, J. Hamáčková, J. Kouřil, L. Dušek, A. Svobodník: Teplotní tolerance vybraných línií kapra obecného (Cyprinus carpio L.). Sumární statistická analýza a prezentace dat. TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 175. Brno, srpen 2000.
 155. I. Holoubek: Posouzení možnosti aplikace kalů z ČOV Okříšky v zemědělství. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 176. Brno, listopad 2000, 31 s.
 156. I. Holoubek, P. Čupr: Hodnocení zdravotních rizik pro havarijní stav odlučovacího zařízení Tavícího centra provozu podniku NEMAK. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 177. Brno, září 2000, 25 s.
 157. I. Holoubek, P. Anděl, P. Čupr: Pilotní studie zatížení berounské kotliny. Hodnocení humánních a ekologických rizik. Návrh realizace. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 178, listopad 2000, 24 s.
 158. I. Holoubek, V. Šatalov, S. Dutčak: Hexachlorocyclohexanes in the Central and Eastern European countries in the comparison with other part of the world - the results from European measurement and modelling programmes. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 179, listopad 2000, 30 s. Internet: http://www.recetox.muni.cz/.
 159. I. Holoubek, J. Hofman, L. Doležal, L. Dušek: Shrnutí experimentálních výsledků z případové studie Zlín prováděné v rámci projektu VaV 340/1/96: Vliv povodní v roce 1997. Pro MŽP ČR vypracoval TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 180. Brno, listopad 2000. 62 stran + přílohy.
 160. I. Holoubek, L. Dušek, P. Anděl, L. Bláha, P. Čupr, K. Hilscherová, J. Hofman, I. Holoubková, J. Kohoutek, M. Machala: Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnocení ve vztahu k přírodním katastrofám. Závěrečná zpráva projektu VaV/340/1/00 pro rok 2000. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 181. Brno, listopad 2000, 73 s.
 161. P. Pavliš, L. Dušek, J. Hodovský: TRITON, verze 1.61 - Interaktivní databáze monitoringu SMS - provádějící dokumentace. Pro Státní meliorační správu TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 182, Brno, listopad 2000, 89 s.
 162. P. Pavliš, J. Hodovský, L. Dušek, B. Regner, J. Koptíková: TRITON, verze 2.00 - Interaktivní databáze monitoringu SMS. Pro Státní meliorační správu TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 183, Brno, prosinec 2000, 52 s.
 163. P. Pavliš, L. Dušek, J. Hodovský, B. Regner, J. Koptíková: TRITON, verze 2.00 - Grafický modul. TRITON, verze 2.00 - statistický modul. Pro Státní meliorační správu TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 184, Brno, prosinec 2000, 112 s.
 164. I. Holoubek, A. Ansorgová, P. Kosubová: TOXAFEN. Podkladové materiály pro jednání Meziresortní odborné skupiny o těžkých kovech a persistentních organických polutantech konané dne 22/11/2000. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 185. Brno, listopad 2000, 8 s.
 165. L. Bláha, L. Dušek, B. Regner, P. Kukleta, L. Čížková: Rozdíly mezi parametry proveniencí dubu zimního a letního na 5 lokalitách (statistické zpracování a analýzy dat). TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 186. Brno, listopad 2000, 65 s.
 166. I. Holoubek, P. Čupr, K. Hilscherová, J. Hofman, I. Holoubková, A. Ansorgová: Studie výskytu nebezpečných látek v hydrosféře ČR. Část 01 - Využití informací z databází R-T&A. Závěrečná zpráva projektu VaV/650/3/00 pro rok 2000. Za R-T&A - TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 187. Brno, prosinec 2000, 321 s.
 167. I. Holoubek, A. Ansorgová, P. Čupr, K. Hilscherová, J. Hofman, I. Holoubková: Studie výskytu nebezpečných látek v hydrosféře ČR. Část 02 - Kontaminace sedimentů - využití výsledků zprojektů TOCOEN, BETWEEN a IDRIS I. Závěrečná zpráva projektu VaV/650/3/00 pro rok 2000. Za R-T&A - TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 188. Brno, prosinec 2000, 288 s.
 168. I. Holoubek, I. Holoubková: Hodnocení mezinárodních monitorovacích programů a návrh koncepce sledování stavu ŽP v ČR, vycházející z dosavadních výsledků a zkušeností projektu. Závěrečná zpráva pro VŠCHT Praha. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 189. Brno, prosinec 2000, 87 s.
 169. I. Holoubek: Studie možností vzorkování atmosférických polutantů včetně persistentních látek. Závěrečná zpráva pro ENVITECH Praha. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 190. Brno, prosinec 2000, 19 s.
 170. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Screeningová analýza genotoxického potenciálu pracovního ovzduší generátorovny Tlakové plynárny Sokolovské uhelné a.s. Pro SU, a.s. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 191. Brno, prosinec 2000, 36 s.
 171. I. Holoubek, P. Čupr, P., J. Kohoutek: Vliv dopravy na životní prostředí. Pro CDV Brno. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 192. Brno, prosinec 2000, 185 s.
 172. I. Holoubek, J. Hofman, P. Čupr, A. Ansorgová, L. Dušek, J. Kohoutek: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. - 2000. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 193. Brno, prosinec 2000. 48 stran + přílohy.
 173. I. Holoubek, A. Ansorgová, J. Kohoutek, I. Holoubková, M. Váňa, A. Pacl, J. Pekárek, V. Smrčková, V. Shatalov, S. Dutchak: Middle European monitoring of PBT compounds in Košetice observatory, south Bohemia. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 194, Brno, leden 2001. 100 stran. Internet: http://www.recetox.muni.cz/.
 174. L. Dušek, P. Pavliš, J. Koptíková, V. Zlámalíková: Popisná statistická analýza a grafická vizualizace ekologických dat - učební texty se zaměřením na monitoring kvality povrchových vod. Pro Státní meliorační správu TOCOEN s.r.o., TOCOEN REPORT No. 195, Brno, prosinec 2000, 215 s.
 175. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek, A. Ansorgová, M. Škarek: Hodnocení zdravotních rizik provozu stáčiště alternativních paliv ČMC, a.s., Mokrá. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 196. Brno, březen 2001. 30 stran + přílohy.
 176. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Monitoring stavu životního prostředí v okolí závodu Sokolovská uhelná, a.s. TOCOEN, s.r.o, Brno. TOCOEN REPORT No. 197, duben 2001. Interaktivní CD.
 177. L. Dušek, A. Svobodník, L. Doležal, V. Zlámalíková, P. Čupr: První kontrolní analýza klinického hodnocení STOPTUSSIN® tablety, STOPTUSSIN® Baby tablety a STOPTUSSIN® Baby sirup. TOCEON, s.r.o, Brno. TOCOEN REPORT No. 198, duben 2001.
 178. I. Holoubek: Návrh úprav monitorovacího systému okolí Sokolovské uhelné a.s. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 199, květen 2001, 9 s.
 179. I. Holoubek, A. Kočan, I. Holoubková, J. Kohoutek: Persistentní organické polutanty (POPs). TOCOEN, s.r.o., TOCOEN REPORT No. 200; Brno, červen 2001, 11 s., http://www.recetox.muni.cz/.
 180. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Pilotní studie zatížení berounské kotliny. Hodnocení humánních a ekologických rizik. Informativní zpráva o průběhu I. odběrové kampaně. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 201, červen 2001, 23 s.
 181. A. Svobodník, L. Dušek, L. Doležal, V. Zlámalíková, P. Čupr: Druhá kontrolní analýza klinického hodnocení STOPTUSSIN® tablety, STOPTUSSIN® Baby tablety a STOPTUSSIN® Baby sirup. TOCOEN, s.r.o, Brno. TOCOEN REPORT No. 202, červenec 2001.
 182. A. Svobodník, L. Dušek, V. Zlevorová, L. Doležal: Deskriptivní statistická analýza dat klinické studie s přípravky CONSUPREN roztok, 50 ml a SANDIMMUN NEORAL roztok, 50 ml u stabilizovaných pacientů po transplantaci srdce. TOCOEN, s.r.o, Brno. TOCOEN REPORT No. 203, srpen 2001.
 183. I. Holoubek: Vyhodnocení monitorovacího měření amoniaku v okolí Sokolovské uhelné a.s. v létech 1998 - 2000. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 204, srpen 2001, 26 s.
 184. E. Heinisch: Registration, description and assessment of low volatile chlorinated hydrocarbons (LVCH) in selected compertments and matrices of terrestrial and aquatic ecosystems of Germany and bordering regions. Part 1: Basic data, facts and background of LVCH loads in terrestrial and aquatic ecosystems. TOCOEN, s.r.o., TOCOEN REPORT No. 205, srpen 2001, 105 s.
 185. E. Heinisch: Registration, description and assessment of low volatile chlorinated hydrocarbons (LVCH) in selected compertments and matrices of terrestrial and aquatic ecosystems of Germany and bordering regions. Part 3.1: LVCH in surface water, suspended matter and indicator fishes from rivers and lakes in Saxony, Saxony-Anhalt, Lower Saxony, Hamburg and Schleswig-Holstein. TOCOEN, s.r.o., TOCOEN REPORT No. 206, srpen 2001, 224 s.
 186. I. Holoubek, A. Hrdlička, J. Kohoutek, P. Čupr, M. Machala, J. Klánová, J. Novák, J. Leníček: Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře. Zpráva za rok 2001. Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/2/01. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 207, listopad 2001, 70 s.
 187. I. Holoubek, P. Čupr, L. Dušek, J. Klánová, A. Ansorgová, P. Kosubová, I. Holoubková, J. Hofman, J. Kohoutek, M. Rieder, M. Sáňka: Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik těžkých kovů a persistentních organických polutantů ve vztahu k závazkům ČR v rámci Konvence CLRTAP. Zpráva za rok 2001 Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/5/00. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 208, listopad 2001, 167 s.
 188. I. Holoubek, J. Klánová, P. Klán, J. Dolinová: Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystémů. Subprojekt: Fotochemie organických polutantů ve voskové vrstvě na povrchu jehlic. Průběžná zpráva Projektu VaV/340/1/01za rok 2001. Pro VŠCHT Praha TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 209, listopad 2001, 12 s.
 189. I. Holoubek, L. Dušek, P. Anděl, L. Bláha, P. Čupr, J. Hofman, I. Holoubková, J. Kohoutek, M. Machala: Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnocení ve vztahu k přírodním katastrofám. Závěrečná zpráva projektu VaV/340/1/00 pro rok 2001. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 210. Brno, listopad 2001, 228 s.
 190. I. Holoubek, P. Čupr, J. Kohoutek: Posouzení zátěže pracovního prostředí provozů divize Tlaková plynárna SU a.s. polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs) - etapa III/2001. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 211, listopad 2001, 20 s.
 191. I. Holoubek, O. Roots, A. Kočan, I. Holoubková: Environmental levels of persistent toxic substances in Region III - Europe. Background documents of 1st Technical Workshop UNEP/GEF Project Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances. Brussels, Belgium 05-08/12/2001. TOCOEN REPORT No. 212. Brno, prosinec 2001, CD verze.
 192. R. Alcock, A. Sweetman: Sources of persistent toxic substances in Region III - Europe. Background documents of 1st Technical Workshop UNEP/GEF Project Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances. Brussels, Belgium 05-08/12/2001. TOCOEN REPORT No. 213. Brno, prosinec 2001, CD verze.
 193. L. Bláha, Z. Procházková, A. Svobodník, J. Koptíková, B. Regner, L. Dušek: Zpracování, grafické prezentace a statistická analýza datového souboru - Jakost semen borovice lesní a modřínu opadavého z různých semenných sadů (zpráva pro VÚLHM, stanice Kunovice). TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 214, Brno, listopad 2001, 222 s.
 194. L. Bláha, Z. Procházková, A. Svobodník, J. Koptíková, B. Regner, L. Dušek: Zpracování, grafické prezentace a statistická analýza datového souboru - Test urychleného stárnutí - část I - borovice lesní, modřín opadavý (zpráva pro VÚLHM, stanice Kunovice). TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 215, Brno, listopad 2001, 118 s.
 195. I. Holoubek, J. Hofman, J. Klánová, N. Green, J. Kohoutek, P. Čupr, J. Dolinová, J. Helešic, J. Novák: Studie stavu kontaminace životního prostředí regionu Zlín - 2001. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 216, Brno, prosinec 2001, 39s + přílohy.
 196. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Škarek, M., Dolinová, J., Bezchlebová, J.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. - 2001. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 217. Brno, leden 2002. 57 stran + přílohy.
 197. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Kohoutek, J., Anděl, P., Sáňka, M., Klánová, J., Škarek, M., Dolinová, J.: Studie zatížení životního prostředí v berounské kotlině - 2001. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 218. Brno, únor 2002. 89 stran + přílohy.
 198. Čupr, P., Holoubek, I.: Screeningová analýza toxicity vzorků povrchových a pórových vod testem MICROTOX (ISO ČSN 11348). TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 219, leden 2002.
 199. Holoubek, I., Čupr, P.: Základní zhodnocení dat organického znečištění ovzduší v okolí haldy Barré. Pro ČGU Praha, TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 220. Brno, květen 2002. 28 stran + přílohy.
 200. Holoubek, I., Čupr, P., Kohoutek, J., Elfenbein, Z., Zábrš, L., Pokorný, B.: Aktualizace pásma hygienické ochrany společnosti Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, závod Mokrá a společnosti Českomoravské vápno, s.r.o., závodu Vápenka Mokrá (2002). Pro ČMC a ČMV TOCOEN s.r.o., Brno, ČHMU Brno a KHS Brno. TOCOEN REPORT No. 221. Brno, červenec 2002. 20 stran + přílohy.
 201. Holoubek, I., Hrdlička, A., Hofman, J.: Hodnocení residuí bromadiolonu ve vzorcích vegetace. Závěrečná zpráva. Pro PROST a.s. vypracoval TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 222. Brno, srpen 2002. 11 stran + přílohy.
 202. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Škarek, M., Dolinová, J.: Studie problematických lokalit berounské kotliny ve vztahu k cementárně Králův Dvůr. Pro ČMC, a.s. TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 223. Brno, říjen 2002. 5 stran + přílohy.
 203. Holoubek, I., Kohoutek, J., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Škarek, M.: Zhodnocení kontaminace ovzduší Zlínského kraje v roce 2002. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 224, prosinec 2002, 34 s + přílohy.
 204. Holoubek, I., Dušek, L., Bláha, L., Anděl, P., Maršálek, B. Hofman, J., Šmíd, R., Klimeš, D., Jarkovský, J., Čupr, P., Škarek, M., Kohoutek, J., Holoubková, I., Šnábl, I., Kukleta, P.: Region specifický přístup v analýze ekologických rizik - metodika hodnocení ve vztahu k přírodním katastrofám. Závěrečná zpráva projektu VaV/340/1/00 (2002). TOCOEN, s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 225. Brno, listopad 2002.
 205. Holoubek, I., Čupr, P., Škarek, M., Bartoš T., Kosubová, P., Dušek L.: Zhodnocení ekosystémových a zdravotních rizik těžkých kovů a persistentních organických polutantů ve vztahu k závazkům ČR v rámci Konvence CLRTAP. Závěrečná zpráva. Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/5/00. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 226, listopad 2002, 113 s + 35 příloh.
 206. Holoubek, I., Kohoutek, J., Klánová, J., Kostrhounová, R., Novák, J., Leníček, J.: Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře. Dílčí úkoly DÚ 01 a DÚ 02 - zpráva za rok 2002. Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/2/01. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 227, listopad 2002, 35 s.
 207. Holoubek, I., Klánová, J., Dolinová, J., Klán. P.: Vliv chemického znečištění životního prostředí na kontaminaci a kvalitu biotických složek ekosystému. Subprojekt: Fotochemie organických polutantů ve voskové vrstvě na povrchu jehlic. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 228, listopad 2002, 12 s.
 208. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Škarek, M., Dolinová, J., Bezchlebová, J.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. - 2002. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 229. Brno, leden 2003. ?? stran + přílohy.
 209. Holoubek, I., Holoubková, I., Klánová, J., Bláha, L.: Peroxyacylnitráty (PANs). TOCOEN REPORT No. 230. Brno, listopad 2002. 34 stran.
 210. Bláha, L., Koptíková, J., Šnábl, I., Martincová J. a kol.: Zpracování, grafické prezentace a statistická analýza datového souboru "STRESTOLERANTÍ KLONOVÉ SMĚSI PRO HORSKÉ OBLASTI" (zpráva pro Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, výzkumná stanice Opočno). TOCOEN, TOCOEN REPORT No. 231, Brno, listopad 2002, 196 s.
 211. Holoubek, I., Čupr, P., Dušek, L., Šimková, K.: Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví. Zpráva za rok 2002. Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/1/02. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 232, listopad 2002, 24 s.
 212. Čupr, P., Bartoš, T., Feldmannová M., Holoubek, I.: Screeningová analýza toxicity vzorků povrchových a pórových vod z lokalit okolí D1 a D5 testem na Vibrio fischeri (ISO ČSN 11348). Pro CDV TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 233, prosinec 2002.
 213. Čupr, P., Bartoš, T., Bezchlebová, J., Hofman, J., Feldmannová, M., Holoubek, I.: Screeningové hodnocení aktuálního stavu půd s využitím biologických testů. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 234, prosinec 2002, 20 s.
 214. Holoubek, I.: Shrnutí měření amoniaku v okolí Sokolovské uhelné a.s. v létech 1998 - 2002 - zhodnocení výsledků a návrh dalšího postupu. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 235, prosinec 2002, 30 s.
 215. Holoubek, I., Čupr, P., Škarek, M., Bartoš, T.: Shrnutí měření kontaminace okolí Spolany Neratovice polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny, dibenzofurany a bifenyly po povodních 2002. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 236, prosinec 2002, 36 s.
 216. Holoubek, I., Čupr, P., Škarek, M., Bartoš, T.: Posouzení zátěže pracovního prostředí provozů divize Tlakové plynárny SU a.s. polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAHs) - 2002. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 237, prosinec 2002.
 217. Holoubek, I., Dušek, L., Bláha, L., Čupr, P.: Hodnocení rizik persistentních organických polutantů v agrárním ekosystému. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 238, prosinec 2002, 79 s.
 218. Holoubek, I., Klánová, J., Růžičková, P., Bláha, L., Čupr, P., Hofman, J., Škarek, M., Klán, P., Kohoutek, J., Maršálek, B.: Laboratoř pro studium environmentálních procesů (LSEP) - Environmentální procesy - laboratorní cvičení. Fond rozvoje vysokých škol. Tématický okruh H - Inovace a rozvoj laboratoří, ateliérů a pracovišť pro praktickou výuku. RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 239, leden 2003, 168 s.
 219. Holoubek, I., Kočan, A., Roots, O., Heinisch, E., Falandysz, J., Holoubková, I., Amirova, Z., Bergman, A.: UNEP/GEF Project: Regionally Based Assessment of Persistent Toxic Substances. Regional Report for region III - Europe (I. Holoubek, co-ordinator). Background version of Chapter 3. Environmental levels, toxicological and ecotoxicological characterisation, 3.1 Levels and trends. Number of project: GF/CP/4030-00-20, Number of subproject: GF/XG/4030-00-86. TOCOEN REPORT No. 240, January 2003, 83 p.
 220. Falandysz, J.: The Baltic Sea - Poland. Background document for the 1st Technical Workshop of UNEP/GEF Project Regional Based Assessment of Persistent Toxic Substances - Region III - Europe. TOCOEN REPORT No. 241, Brno, January 2003, 19 p.
 221. Kočan, A.: Persistent Organic Pollutants in the Slovak Republic. Background document for the 1st Technical Workshop of UNEP/GEF Project Regional Based Assessment of Persistent Toxic Substances - Region III - Europe. TOCOEN REPORT No. 242, Brno, January 2003, 26 p.
 222. Roots, O.: Environmental levels of PTS in Estonia. Background document for the 2nd Technical Workshop of UNEP/GEF Project Regional Based Assessment of Persistent Toxic Substances - Region III - Europe. TOCOEN REPORT No. 243, Brno, January 2003, 10 p.
 223. Amirova, Z.: PCDD/Fs pollution in Russian regions (Urals, Volga region, Far East and Siberia). Review of research made by Environmental Research & Protection Center, Ufa, Russia. Background document for the 2nd Technical Workshop of UNEP/GEF Project Regional Based Assessment of Persistent Toxic Substances - Region III - Europe. TOCOEN REPORT No. 244, Brno, January 2003, 29 p.
 224. Lulek, J.: The study of human exposure to PCBs and OCPs in the Region III - Europe. Background document for the 2nd Technical Workshop of UNEP/GEF Project Regional Based Assessment of Persistent Toxic Substances - Region III - Europe. TOCOEN REPORT No. 245, Brno, January 2003, 20 p.
 225. Holoubek, I., Čupr, P., Flégrová, Z.: Problematika aplikací hnojiv a jiných účelových chemických látek při provozu šlechtěných trávníků na golfových hřištích. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 246, únor 2003; 20 stran + přílohy.
 226. Holoubek, I., Kohoutek, J.: Palivový kombinát Vřesová, SU, a.s. Zatížení okolí závodu PAHs. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 247, březen 2003; 46 stran.
 227. Holoubek, I., Čupr, P.: Výsledky chemických analýz SLO. Pro Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost, závod Mokrá TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 248, Brno, duben 2003.
 228. Holoubek, I. (koordinátor, projekt manager), Adamec, V., Bartoš, M., Černá, M., Čupr, P., Bláha, K., Demnerová, K., Drápal, J., Hajšlová, J., Holoubková, I., Jech, L., Klánová, J., Kohoutek, J., Kužílek, V., Machálek, P., Matějů, V., Matoušek, J., Matoušek, M., Mejstřík, V., Novák, J., Ocelka, T., Pekárek, V., Petira, K. Provazník, O., Punčochář, M., Rieder, M., Ruprich, J., Sáňka, M., Tomaniová, M., Vácha, R., Volka, K., Zbíral, J.: Úvodní národní inventura persistentních organických polutantů v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH REPUBLIC. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX - TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT No. 249, Brno, srpen 2003. Internet: http://www.recetox.muni.cz/.
 229. Holoubek, I., Kohoutek, J., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Škarek, M.: Měření imisního zatížení Zlínského kraje vybranými organickými polutanty - lokalita Kroměříž - Chropyně. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 250, září 2003, 35 s. + příl.
 230. Holoubek, I.: Vyhodnocení obsahu chemických látek (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny) a amoniaku v pracovním prostředí vybraných částí provozu SU a.s. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 251, září 2003, 13 stran.
 231. Holoubek, I. (koordinátor, projekt manager), Adamec, V., Bartoš, M., Budňáková, M., Černá, M., Čupr, P., Bláha, K., Demnerová, K., Drápal, J., Hajšlová, J., Hanzálková, M., Holoubková, I., Hrabětová, S., Jech, L., Klánová, J., Kohoutek, J., Kužílek, V., Machálek, P., Matějů, V., Matoušek, J., Matoušek, M., Mejstřík, V., Novák, J., Ocelka, T., Pekárek, V., Petira, K. Petrlík, J., Provazník, O., Punčochář, M., Rieder, M., Ruprich, J., Sáňka, M., Tomaniová, M., Vácha, R., Volka, K., Zbíral, J.: Návrh Národního implementačního plánu pro Implementaci Stockholmské úmluvy v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH REPUBLIC. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX - TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT No. 252, Brno, leden 2004, 100 s + 23 s souhrnu + 11 příloh.
 232. Holoubek, I., Kohoutek, J., Škarek, M., Kostrhounová, R., Šubrt, P., Leníček, J., Bílek, J.: Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře. Dílčí úkoly DÚ 02 a DÚ 04 - zpráva za rok 2003. Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/2/01. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 253, listopad 2003, 47s. + přílohy.
 233. Škarek, M., Čupr, P., Bartoš, T., Holoubek, I.: Využití testů genotoxicity pro kontrolu kontaminace zemědělských produktů, potravin a vzorků životního prostředí. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 254, listopad 2003, 28 s.
 234. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Škarek, M., Bartoš, T.: Zhodnocení kontaminace půd niklem a arsenem v okrese Kroměříž. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 255, prosinec 2003, s. + přílohy.
 235. Holoubek, I., Čupr, P., Bartoš, T.: Vyhodnocení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků v ovzduší vybraných částí provozu divize Tlakové plynárny, SU a.s. v provedených měřeních a zhodnocení možných zdravotních rizik. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 256, prosinec 2003, 14 stran + přílohy, grafy, tabulky.
 236. Holoubek, I., Matoušek. J., Čupr, P.: Volatilní organické látky. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 257, prosinec 2003, 9 stran + přílohy.
 237. Kohoutek, J., Holoubek, I., Klánová, J., Tříska, J., Zachař, P.: Znečištění vnitřních prostor Barokního divadla v Českém Krumlově chemickými látkami. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 258, prosinec 2003, 19 s. + přílohy.
 238. Čupr, P., Bartoš, T., Bezchlebová, J., Holoubek, I.: Screeningové hodnocení aktuálního stavu půd s využitím biologických testů - 2003. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 259, prosinec 2003, 11 s. + přílohy.
 239. Holoubek, I., Kohoutek, J.: Sokolovská uhelná, a.s. Zatížení ovzduší v okolí zpracovatelské části v letech 2001 - 2003. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 260, březen 2004, 24 stran + přílohy.
 240. Čupr, P., Bartoš, T., Holoubek, I.: Screeningová analýza toxicity vzorků povrchových a pórových vod z lokalit okolí D1 a D5 testem na Vibrio fischeri (ISO ČSN 11348). Pro CDV TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 261.
 241. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Škarek, M., Bezchlebová, J.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. - 2003. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 262. Brno, leden 2004. 27 stran + přílohy.
 242. Holoubek, I., Kohoutek, J., Čupr, P.: Měření imisního zatížení Zlínského kraje vybranými těžkými kovy. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 263, březen 2004, 15 s. + přílohy.
 243. Holoubek I., Čupr, P.: Zhodnocení výskytu PCDDs/Fs a PCBs v půdách ČR a srovnání s nalezenými hodnotami v lokalitě Lysá nad Labem. TOCOEN report No. 264. Brno, duben 2004; 5 stran.
 244. Holoubek I., Čupr, P.: Stav znečištění složek životního prostředí v okolí Spolany Neratovice (2003 - 2004). TOCOEN report No. 265. Brno, červen 2004; 22 stran + 2 přílohy.
 245. Holoubek, I., Čupr, P.: Persistentní, bioakumulativní a toxické látky v prostředí. Polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 266, listopad 2004, 94 s.
 246. Holoubek, I.: Přehled dostupných informací zdrojích a lokalitách s kontaminací organochlorovýni pesticidy (OCPs) a polychlorovanými dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany (PCDDs/Fs). TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 267, listopad 2004, 120 s.
 247. Holoubek, I., Holoubková, I., Fara, M., Machálek P.: Pokrytí aktivit spojených s plněním závazkůvyplývajících z ratifikace Protokolu o persistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států. TOCOEN, s.r.o., TOCOEN REPORT No. 268, Brno, prosinec 2004, 197 s, 2 samostatné přílohy (111s.)
 248. Čupr, P., Bartoš, T., Holoubek, I.: Screeningové hodnocení potenciálních zdravotních rizik - případová studie Kotlářská - Kroftova (2001 - 2003). TOCOEN REPORT No. 269, Brno, březen 2004, 17 stran.
 249. Holoubek, I., Kohoutek, J., Čupr, P., Škarek, M.: Transformace látek znečišťujících ovzduší ve vztahu k negativním antropogenním procesům, k jejich účinkům na lidskou populaci, krajinné receptory a k modelování jejich přenosu v atmosféře. Dílčí úkoly DÚ 02 a DÚ 04 - zpráva za rok 2004. Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/2/01. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 270, listopad 2004, 50 stran + přílohy.
 250. Holoubek, I., Čupr, P., Bartoš, T.: Zjišťování účinnosti opatření na omezení znečišťování ovzduší na základě snížení negativních účinků polutantů na složky ŽP a lidské zdraví. Dílčí úkoly DÚ 06 - zpráva za rok 2004. Program výzkumu a vývoje MŽP ČR VaV/740/1/02. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 271, listopad 2004, 84 stran + přílohy.
 251. Kohoutek, J., Holoubek, I., Klánová, J., Tříska, J., Zachař, P.: Vývoj znečištění vnitřních prostor Barokního divadla v Českém Krumlově chemickými látkami. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 272, prosinec 2004, 23 stran + přílohy.
 252. Holoubek, I., Čupr, P., Kohoutek, J., Bartoš, T.: Vyhodnocení výsledků měření imisních koncentrací základních škodlivin ve volném ovzduší v okolí cementárny Radotín (srpen 2003 - září 2004). TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 273, prosinec 2004, 25 stran + přílohy.
 253. Holoubek, I.: Vyhodnocení obsahu chemických látek (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny) a amoniaku v pracovním prostředí vybraných částí provozu SU a.s. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 274, prosinec 2004, 18 stran.
 254. Holoubek, I., Čupr, P., Bartoš, T.: Kontrola stavu pracovního prostředí provozů divize Tlakové plynárny SU a.s. v roce 2004. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 275, prosinec 2004, 17 stran + přílohy.
 255. Holoubek, I., Kohoutek, J., Čupr, P., Klánová, J., Hilscherová, K., Bartoš, T.: Měření imisního zatížení Zlínského kraje vybranými organickými polutanty - Vsetínsko. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 276, prosinec 2004, 46 s. + přílohy.
 256. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Bezchlebová, J.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. - 2004. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 277. Brno, leden 2005.
 257. Hofman, J., Čupr, P., Bartoš, T., Černohlávková, J., Lána, J., Kobetičová, K., Sochová, I., Klánová, J., Holoubek, I.: Zhodnocení aktuálního stavu kontaminace, biologické kvality a ekotoxicity půd z oblasti budoucí výstavby pozemní komunikace - 2004. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 278, únor 2005.
 258. Čupr, P., Bartoš, T., Flegrová, Z., Holoubek, I.: Screeningová analýza toxicity vzorků povrchových a pórových vod testem na Vibrio fischeri (ISO ČSN 11348) - 2004. Pro CDV TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 279, leden 2005.
 259. Holoubek, I., Kohoutek, J.: Sokolovská uhelná, a.s. Zatížení ovzduší v okolí zpracovatelské části v letech 2001 - 2004. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 280, březen 2005, 30 stran + přílohy.
 260. Hofman, J., Bezchlebová, J., Černohlávková, J., Kobetičová, K., Sochová, I., Lána, J., Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Nečas, M., Holoubek, I.: Komplexní komparativní zhodnocení kvality půd na současné a budoucí trase částí silničního okruhu SO 518 Ruzyně - Suchdol a SO 519 Suchdol - Březiněves. TOCOEN REPORT No. 281, duben, 2005, 35 stran + přílohy.
 261. Holoubek, I., Klánová, J., Čupr P., Kohoutek, J.: Sledování stavu znečištění ovzduší persistentními organickými polutanty v okolí Spolany Neratovice s využitím pasivního vzorkování (2004). TOCOEN, s.r.o. Brno, TOCOEN REPORT No. 282, červenec 2005, 52 s.
 262. Holoubek, I., Kohoutek, J., Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T.: Měření imisního zatížení Zlínského kraje vybranými organickými polutanty - Uherskohradišťsko. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 283, listopad 2005, 43 s. + přílohy.
 263. Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Kohoutek, J: Sledování stavu znečištění ovzduší persistentními organickými polutanty v okolí Spolany Neratovice (léto, podzim - 2005) TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 284, říjen 2005, 24 s.
 264. Sáňka, M., Čupr, P., Holoubek, I: Studie hodnocení ekosystémových a zdravotních rizik vyplývajících z používání fosforečných hnojiv s obsahem kadmia. TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 285, listopad 2005, 55 s + přílohy.
 265. Holoubek, I., Čupr, P., Kohoutek, J.: Těkavé organické látky ve vybraných regionech ČR. TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 286, listopad 2005, 111 s.
 266. Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J., Zbíral, J., Vácha, R., Kužílek, V., Rieder, M.: Zhodnocení výskytu POPs pesticidů dle Stockholmské úmluvy a POPs Protokolu Úmluvy o přeshraničním transportu látek znečišťujících ovzduší v agroekosystému ČR. Národní POPs Centrum/TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 287, prosinec 2005, 43 s.
 267. Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J.: Posouzení návrhů na revizi Protokolu o persistentních organických polutantech připravených Úkolovou skupinou k Protokolu o persistentních organických polutantech a odbornými organizacemi a jejich proveditelnost v podmínkách ČR. Národní POPs Centrum/TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 288, prosinec 2005, 34 s.
 268. Holoubek, I.: Zajištění zastoupení České republiky v POPs Review Committee Stockholmské úmluvy a vyhodnocení činnosti POPs Review z hlediska zájmů ČR. Národní POPs Centrum/ TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 289, prosinec 2005, 116 s.
 269. Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J., Ocelka, T.: Vyhodnocení výsledků analýz na obsah perzistentních organických látek ve vzorcích z Frýdlantska pro program Toxické látky Hnutí Arnika. Národní POPs Centrum/TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno/ZÚ Ostrava. TOCOEN REPORT No. 290, prosinec 2005, 32 s. + 9 příloh
 270. Holoubek, I., Čupr, P.: Kontrola stavu pracovního prostředí provozů divize Tlakové plynárny SU a.s. v roce 2005. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 291, prosinec 2005, 16 stran + přílohy, grafy tabulky.
 271. Holoubek, I., Čupr, P., Klánová, J., Kohoutek, J., Magulová, K.: Sampling and analysis of DDT Residues. Risk assessment of past indoor DDT uses in the Sultanate of Oman. TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 292, January 2006, 78 pp.
 272. Holoubek, I. (koordinátor, projekt manager), Adamec, V., Bartoš, M., Budňáková, M., Černá, M., Čupr, P., Bláha, K., Demnerová, K., Drápal, J., Hajšlová, J., Hanzálková, M., Holoubková, I., Hrabětová, S., Jech, L., Klánová, J., Kohoutek, J., Kužílek, V., Machálek, P., Matějů, V., Matoušek, J., Matoušek, M., Mejstřík, V., Novák, J., Ocelka, T., Pekárek, V., Petira, K. Petrlík, J., Provazník, O., Punčochář, M., Rieder, M., Ruprich, J., Sáňka, M., Tomaniová, M., Vácha, R., Volka, K., Zbíral, J.: Národní implementační plán pro Implementaci Stockholmské úmluvy v České republice. Projekt GF/CEH/01/003: ENABLING ACTIVITIES TO FACILITATE EARLY ACTION ON THE IMPLEMENTATION OF THE STOCKHOLM CONVENTION ON PERSISTENT ORGANIC POLLUTANTS (POPs) IN THE CZECH REPUBLIC. TOCOEN, s.r.o., Brno v zastoupení Konsorcia RECETOX - TOCOEN & Associates, TOCOEN REPORT No. 293, Brno, leden 2006, 99 s. + 11 příloh.
 273. Holoubek, I.: Vyhodnocení obsahu chemických látek (benzen, toluen, ethylbenzen, xyleny) a amoniaku v pracovním prostředí vybraných částí provozu SU a.s. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 294, prosinec 2005, 16 stran.
 274. Holoubek, I., Matoušek, J., Čupr, P.: Studie legislativy Evropské unie, Spojených států amerických a dalších oblastí stávajícího či potenciálního exportu kolorantů - literární rešerše v oblasti barviv a pigmentů z hlediska kontaminace PCBs, PCDDs/Fs, PCPs a vybraných těžkých kovů. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 295, prosinec 2005, 35 stran.
 275. Kohoutek, J., Holoubek, I., Klánová, J., Tříska, J., Zachař, P.: Vývoj znečištění vnitřních prostor Barokního divadla v Českém Krumlově v letech 2001 - 2005. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 296, prosinec 2005, 20 s. + přílohy.
 276. Holoubek, I., Kohoutek, J., Čupr, P., Klánová, J.: Měření kvality ovzduší na území města Valašské Meziříčí. TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 297, únor 2006, 30 s. + přílohy.
 277. Čupr, P., Bartoš, T., Flegrová, Z.: Celkové zhodnocení environmentálních a zdravotních rizik na vybraných lokalitách dálniční sítě ČR (2001 - 2004). TOCOEN, s.r.o. Brno. TOCOEN REPORT No. 298, prosinec 2005, 81 stran.
 278. Holoubek, I., Hofman, J., Čupr, P., Klánová, J., Bartoš, T., Bezchlebová, J., Flégrová, Z.: Monitoring stavu životního prostředí v okolí cementárny Mokrá, ČMC a.s. - 2005. Závěrečná zpráva. Pro ČMC, a.s. TOCOEN s.r.o., Brno. TOCOEN REPORT No. 299. Brno, únor 2006.
 279. Kohoutek, J., Holoubek, I., Klánová, J.: Methodology of passive sampling. TOCOEN, s.r.o. Brno/RECETOX MU Brno. TOCOEN REPORT No. 300, February 2006, 14 pp.


Vytvořilo CBA, webdesign&webmastering: Poslední aktualizace: